Posts Tagged ‘Reinfeldt’

Reinfeldt bör avgå eller förklara sig

21 september 2010

För mindre än ett år sedan meddelade Reinfeldt att han tänker avgå om han behöver stöd från SD. Det löftet kan han fortfarande hålla, men se vad som står i riksdagens protokoll efter valet 2002:

”En majoritetsregering som får förnyat förtroende av väljarna ska självfallet inte behöva avgå. På samma sätt är det självklart att en majoritetsregering som förlorar sin majoritetsställning i ett val ska avgå. För den som vill undvika att … minoritetsregeringar enväldigt och själva tolkar valresultat borde det enligt min mening vara självklart att en minoritetsregering ska avgå om ett val resulterar i att det parlamentariska underlaget skiftar eller är oklart.

I detta anförande instämde […] Fredrik Reinfeldt”

Ännu ett exempel på hur herr Reinfeldt ändrar sig beroende på vilken åsikt som för tillfället gynnar honom själv. Det minsta man kan begära när en statsminister ändrar sig i en central fråga är en förklaring.

Fredrik Reinfeldt blir allt mer lik Göran Persson i sin självgodhet. Reinfeldt brinner inte längre för att förändra, utan verkar mest intresserad av makten som ett självändamål.

Reinfeldt säger sig vara ”otroligt nöjd” med att bara 3 procent av de utförsäkrade har fått arbete. Vad krävs egentligen för att han ska bli åtminstone lite självkritisk?

Reinfeldts vägran att erkänna sina misslyckanden har lett till sådana absurda uttalanden som att han tycker det är ointressant att mäta sysselsättning och arbetslöshet som en andel av befolkningen. Han tycker det är bättre att tala om sysselsättning i absoluta tal. Därmed tycker också Reinfeldt att Kinas sysselsättning är 150 gånger högre än Sveriges…

När inget annat hjälper tar han till rena lögner.

Forskning visar att långa män med mörk röst inger betydligt större förtroende som ledare än andra. Så Reinfeldts popularitet har sina förklaringar. Till dessa hör att det blir väldigt lite uppmärksamhet kring Reinfeldts alla logiska kullerbyttor.

Några fler dumheter från Reinfeldt som jag tidigare skrivit om:

Tycker folket är mentalt handikappade

Vill misshandla företagare

Vill inte prioritera miljön

Gör fattiga fattigare

Edit: 2004 motionerade Reinfeldt om att regeringen alltid bör avgå efter ett val.

Intressant? Andra om , , , politik, val 2010, , valet 2010

Media: SvD3 DN AB Sydsv GP Exp Exp2 Exp3

EU enade om självmordspakt

30 oktober 2009

Idag gläds Reinfeldt åt att ha enat EU om ett förhandlingsmandat för klimatfinansiering. Men det kanske inte är så bra att enas om en självmordspakt?

Bland annat Maldivernas president Mohamed Nasheed har varnat för att Cop15 kan bli en självmordspakt. Det ser nu ut som att EU verkligen kommer att bidra till det. Vi får i så fall jobba för att självmordspakten rivs upp nästa år. Innan det är för sent.

FN menar att det behövs över 4000 miljarder (i SEK) årligen redan de närmaste åren för klimatåtgärder i fattiga länder. Om vi går på vad länderna själva bedömer att de behöver, så behövs en flerdubbling av FN:s siffra.

De rika länderna i EU är trots det stolta över att erbjuda inte ens 80 miljarder (i SEK) årligen de närmaste åren. Pengar som dessutom ska samlas in genom frivilliga bidrag från EU-länderna.

Att EU genom Reinfeldt kallar sig för ledare i klimatförhandlingarna är i bästa fall ett dåligt skämt. Endast en mindre del av världens länder förespråkar lägre mål för utsläpp och finansiering än EU.

Ensam i öde landskap

Media: AB, AB2, AB3, AB4, DN, DN2, SVDSVD2, Sydsv, Expr, Dagen, RM, VK, UNT, Ställ om, Av, DPS, PA, ME

Optimistiska Vattenfall

28 oktober 2009

Det statligt ägda Vattenfall orsakar ungefär dubbelt så stora koldioxidutsläpp som hela Sverige. De satsar på kolkraft trots att 97 procent av svenska folket inte vill ha mer kolkraft. Regeringen Reinfeldt kan välja att ändra ägardirektiven. En stor kampanj för att detta ska ske genomförs nu av Greenpeace. Idag dumpade man 18 ton brunkol utanför Reinfeldts arbetsplats.

Optimismen verkar genomsyra Vattenfall:
* Man verkar tro att det finns gott om tid att rädda klimatet.
* Man verkar tro att man även i längden ska komma undan med all green-washing, trots alla mothugg.
* Man verkar ha trott att den här sången som sägs komma från en chefskonferens 2005 där hela företagsledningen sjunger och dansar i en hyllning till sig själva aldrig skulle läcka ut:

Vodpod videos no longer available.

Media: NewsmillRapport, Effekt, DN, SvD, SvD2, SvD3


%d bloggare gillar detta: