Posts Tagged ‘Sjukvård’

Därför välja Miljöpartiet i omvalet

11 februari 2011

Nu blev det plötsligt valrörelse igen, sedan valprövningsnämnden ogiltigförklarat regionvalet i hela Västra Götaland. Som ledamot i Västra Götalands regionfullmäktige (motsvarande landstinget) bjuder jag därför på en rad argument nedan till varför Miljöpartiet de gröna förtjänar ännu fler röster den här gången.

I korthet: Miljöpartiet de gröna är det parti som satsar mest på kollektivtrafiken och att reparera småvägarna. I sjukvården är triumfkortet att vara det parti som satsar mest på folkhälsa och förebyggande insatser, samt ökar satsningarna på barn- och ungdomspsykiatrin. Miljöpartiet är det enda parti som inte accepterar några nya motorvägar, vilket är väldigt viktigt för både miljö och ekonomi.

Vi miljöpartister i Västra Götalands regionfullmäktige har i förhandlingsprocessen efter valet visat att vi förtjänar ett ökat stöd i det kommande omvalet. Mer om det i fördjupningen nedan.

Fördjupning: Regionvalet kallas ibland för det bortglömda valet. Men nu när det blir ett separat omval för Västra Götalands regionfullmäktige, så kan förhoppningsvis intresset öka. Vilket parti du väljer för den blå landstingsvalsedeln har stor påverkan på hur hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken ser ut.

Efter valet 2010 var det svårt att få ihop en fungerande politisk ledning för Västra Götalandsregionen. Miljöpartiet agerade dock mycket samarbetsinriktat, seriöst och konstruktivt under hela förhandlingsprocessen. Det har vi fortsatt med i den politiska ledningen som de rödgröna partierna till slut kunde bilda med stöd av Sjukvårdspartiet. Programförklaringen för detta styre finns att läsa här.

Eftersom vi efter omvalet mycket väl kan hamna i ett nytt läge med otydlig majoritet i regionfullmäktige, så vore det bra med ökat stöd för partier som likt Miljöpartiet verkligen försöker ta så stort ansvar för Västra Götaland som möjligt, även om det ibland sker på bekostnad av egenintresset. Som arbetsgivare för nästan 50 000 anställda har vi det ansvaret.

Miljöpartiet vill ha mångfald och helhetssyn i vårdens innehåll. Det är inte bara fråga om vård – det handlar också om hälsa, egenvård, friskvård och förebyggande insatser. Miljöpartiet vill satsa mer pengar än något annat parti på folkhälsa och är hittills det enda parti som har försökt föra in lyckoforskningen i politiken.

Vi vill utveckla närsjukvården. Det innebär en fortsatt satsning för att öka vårdcentralernas tillgänglighet och öppettider, att få in specialister i hemsjukvård och primärvård och att förbättra samverkan med och stödet till den kommunala äldreomsorgen. Särskilda medicinska äldrevårdsavdelningar ska inrättas i samtliga sjukvårdsområden. Många äldre får för mycket läkemedel. Mer natur, djur och mänsklig kontakt kan för många vara effektivare, även för rehabilitering.

Miljöpartiet vill satsa på barn och ungdomars hälsa och ge mer resurser till barn- och ungdomspsykiatrin. Vi vill öka personalens kompetens så att alla människor, oavsett etnisk bakgrund, sexuell identitet, funktionsnedsättning eller kön, ska ges ett likvärdigt bemötande och en likvärdig behandling.

Den offentliga upphandlingen ska snarast styras om till att köpa in mycket större andel varor som är ekologiska, djuretiska, lokala eller produkter av rättvis handel. Skattepengar ska således inte stödja slavarbete, djurplågeri eller miljöförstöring – vilket de faktiskt gör idag.

I Västra Götaland är Miljöpartiet det parti som vill satsa mest resurser till Västtrafik och utbyggd kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är inte bara viktig för miljön, utan även för jämställdhet, folkhälsa, ekonomi och trafiksäkerhet. Att fler ställer bilen gynnar både samhälle och individer. Därför är det politikens uppgift att göra det enkelt och bekvämt att resa kollektivt.

Miljöpartiet vill bygga ut kollektivtrafiken i hela regionen, införa familjebiljett där en vuxen kan resa med fyra barn gratis, låta fritidskortet gälla från kl. 14 och låta pensionärer resa gratis i lågtrafik. Miljöpartiet är även det parti som satsar mest på det finmaskiga vägnätet.

Nya motorvägar är upp till 20 gånger dyrare än 2+1-vägar. Ändå är vi det enda parti som inte accepterar några nya motorvägar. Det räcker för att finansiera många av de förbättringar jag radat upp här.

Intressant? Andra om , , , , vård, sjukvård, landstingsfullmäktige

Media om omvalet: SvD, GP, Expr, AB, DN, SVT, GP2


%d bloggare gillar detta: