Posts Tagged ‘Teknisk utveckling’

Klimatcitat – Folkpartiet 1991 och Carlgren 1999

30 september 2009

Folkpartiets partistyrelse skrev så här i sitt yttrande till Folkpartiets landsmöte (motsvarande rikskongress) år 1991 för att landsmötet skulle rösta ja till Öresundsbron:

”Genom den tekniska utvecklingen där elbilen ter sig som ett realitiskt alternativ och med skärpta avgaskrav kommer sannolikt bilen att vara ett betydligt mindre miljöproblem vid sekelskiftet när bron kan stå färdig än idag” och längre ner ”Genom teknisk utveckling går det sannolikt att undvika att de totala utsläppen ökar som en följd av bron”.

Men vänta nu – är inte det där ett argument vi alldeles nyligen har hört gånggång i media? Jovisst, i sin desperata jakt på argument för att försvara Förbifart Stockholm, Marieholmstunneln och andra klimatfientliga nya motorvägar, så försöker bilkramarna än en gång lura oss med detta orealistiska drömscenario, som den moderatledda regeringen knappt lyfter ett finger för att förverkliga.

Regeringen påstår sig ändå ha världens bästa klimatpolitik. Det här är alltså samma regering som bland annat har gjort det billigare att åka flyg genom att ta bort flygskatten och nu gör de det dyrare att åka tåg genom att höja banavgifterna.

År 1999 var nuvarande miljöminister Andreas Carlgren ordförande för Centerpartiet i Stockholm och ivrig motståndare till Förbifartens föregångare Västerleden. I ett pressmeddelande den 23 september 1999 uttalade Carlgren att ”Motorvägssamhället tillhör historien”. Idag står han bakom det största motorvägsprojektet i Sveriges historia och påstår att det är det bästa för miljön.

Regeringen verkar i alla fall vara bra på återanvändning när det kommer till att föra fram argument där forskarnas stöd lyser med sin frånvaro. Tyvärr lyckas de med att få det att framstå i media som att det är oklart huruvida nya motorvägar är bra eller dåliga för miljön. Men trafikforskningen visar tydligt att fler vägar ger mer trafik. I verkligheten finns det inte en enda storstad som har lyckats minska bilköerna genom att bygga nya motorvägar. Det enda som förbättrat trafiksituationen i Stockholm är trängselavgifterna som Miljöpartiet drev igenom.

När Södra länken i Stockholm stod klar för fem år sedan, så tog det bara några månader innan det blev nästan dagliga köer, trots att man varit så säkra på att så inte skulle bli fallet att man inte ens installerat sprinklersystem för brandsäkerheten. Ett misstag man nu tänker upprepa med Förbifart Stockholm…


%d bloggare gillar detta: