Archive for januari, 2011

Tipsa riksvalberedningen

31 januari 2011

Som riksvalberedare i Miljöpartiet de gröna och Klimataktion så tar jag gärna emot synpunkter och nomineringar till alla uppdrag som vi bereder.

I Miljöpartiet är det språkrör, partisekreterare, partistyrelse, revisorer och representanter i European Green Party som ska väljas på kongressen i Karlstad 20-22 maj.

I Klimataktion är det talespersoner, riksstyrelse och revisorer som ska väljas på årsmötet i Stockholm 10 april.

Du kan skicka dina nomineringar och synpunkter till goran@mp.se ju förr desto bättre.

Annons

Vår känsel påverkar våra beslut

30 januari 2011

En studie i Science tyder på att vi blir mer medgörliga om vi rör eller nyss rört vid mjuka föremål, istället för sträva och hårda ytor. Ur det perspektivet bör således den som vill övertala någon, se till att motparten sitter på en mjuk stol och själv sitta på en hård stol 🙂

Den som håller i något tungt uppfattar den de intervjuar som mer seriös, men inte mer social eller trevlig. De som håller i något tungt tar också beslut som är mer seriösa än trevliga – till exempel att satsa på miljön istället för fräschare toaletter.

Det finns förstås en rad andra områden där dessa båda rön kan påverka och delvis förklara varför vi gör som vi gör.

Människors olika värde enligt Gud

29 januari 2011

Saxat från Peter Larssons ambitiösa blogg:

”Skolminister Jan Björklund vill att Bibeln studeras mer i skolan och hänvisar till: ”….det enorma inflytande som just kristendomen haft i vårt land, och fortfarande har i vår del av världen”. I 3:e Mosebok 27:3 värderar Gud oss människor i valutan ”Shekel” och inte är det mycket vi var värda, trots att man räknar med inflationen under 3500 år. Så nog har Bibeln inflytande även idag. Jag har gjort ett mer lättläst diagram här.”

Intressant? Andra om , , , , , ,

Ditt namn spelar roll

28 januari 2011

Flera undersökningar i USA, Sverige och andra länder visar att förnamnets status påverkar omdömen från lärare. Likvärdiga insatser bedöms olika enbart beroende på förnamn. Skillnaden är störst bland pojkar.

I Sverige döper höginkomsttagare främst sina pojkar till Erik, Carl och Gustav. Låginkomsttagare döper däremot främst sina pojkar till Kevin, Mohammed och Alexander.

Källor:
Kevins konnotationer – skillnader i högstadielärares associationer till tio olika namn, Örebro universitet, 2007.
 

Måste alla heta som Svensson? Stockholms universitet, 2006.

Cykeln slår kondoren

27 januari 2011

Kondoren är det djur som kommer längst på minst energi. Människan är relativt klumpig med sina ben och är varken snabb eller effektiv jämfört med andra djur.

I en bil blir människan ännu mindre energieffektiv då fyra liter bensin motsvarar en mans arbete i en hel månad.

Men på en cykel kommer man tre-fyra gånger så långt med samma energi jämfört med att gå.

Moderat citat

26 januari 2011

Från Moderaternas hemsida: ”I marknadsekonomier kan ingen agera på ett sådant sätt att andras välfärd eller tillgångar riskeras. I Sverige t.ex. finns det alltid en medborgare som står i vägen för nedsmutsare och hävdar sina rättigheter. Det kan mycket väl vara en moderat väljare.”

Tillväxt är dåligt för miljön

25 januari 2011

Svenskt Näringsliv: ”Tillväxt en förutsättning för bättre miljö

Moderaterna: ”Man ska ha i åtanke att de länder som har låg ekonomisk tillväxt ofta har sämre miljö än länder med hög ekonomisk tillväxt. I länder med låg ekonomisk tillväxt har man inte råd att ta hand om sin miljö

Ironi: För det vet ju alla att det är först nu när vi haft mycket tillväxt som vi för första gången i mänsklighetens historia har frisk luft, rent vatten och biologisk mångfald!

Fakta: Att tillväxt skulle vara bra för miljön är en seglivad myt. Det är till mycket stor del precis tvärtom. Även idag går tillväxt och ökad miljöförstöring hand i hand.

Även så kallade tjänster kräver materiell resursförbrukning, så att i längden kunna ha en ekonomisk tillväxt som inte skadar miljön är minst sagt orealistiskt.

Nedan trenderna för Sveriges officiella miljömål:* målår 2050 i en första etapp

Media: DN, SvD, SvD2, SVT, SVT2

Enkla tips för mindfulness

24 januari 2011

Anna Gordh Humlesjö lär på Lyckobloggen ut mindfulness eller sinnesnärvaro på ett enkelt sätt. Rekommenderas för alla som vill öka sitt välbefinnande!

Del 1

Del 2

Del 3

Teknikens framtid

23 januari 2011

En av de största framtidsfrågorna är hur vi i längden ska hantera den (informations)tekniska utvecklingen, som idag förändrar samhället extremt fort.

Syftet med den här texten är inte att skriva om hur vi ska hantera det, utan argumentera för varför vi bör hantera det. Detta eftersom nästan ingen offentlig debatt i frågan pågår. I alla fall inte i Sverige.

I jämförelse framstår klimatkrisen som betydligt enklare, för där vet vi ju i stort vad som behöver göras och frågan är vida uppmärksammad.

Utmålat på en logaritmisk skala så visar 15 separata listor med paradigmskiften i mänsklighetens historia en trend av exponentiell ökning. Mer info här.

Det enda som i nuläget ser ut att kunna bromsa teknikens framfart är naturresursbrister, miljöproblem och problem som vi idag inte kan förutse.

Hittills ser dock trenden ut att bara gå snabbare och snabbare. Jag ska belysa några exempel.

Kan vi överblicka konsekvenserna av ett samhälle där nästan vem som helst har råd att placera ut minimal avlyssningsapparatur och övervakningskameror gömda i sovrum, på kläder, på hemliga möten, och så vidare. Redan idag kan du till exempel köpa en penna med dold kamera och mikrofon för några hundralappar lite här och var. Lillebror ser oss allt mer.

Det lär i längden bli allt lättare för enskilda medborgare att kunna skaffa och använda massförstörelsevapen. På sikt även nanorobotar som går in i kroppen på utvalda offer och gör det som de programmerats att göra.

Den här typen av biologisk terrorism rankas av framtidsforskare vid The Future of Humanity Institute vid universitetet i Oxford, som det största hotet mot mänskligheten de kommande 100 åren. Singulariteten – i det scenario där de extremt smarta robotarna blir ”onda” – rankades som det näst största hotet, men de två frågorna hänger ju rätt mycket ihop. Programserien om dessa hot finns att se på UR Play här.

Bara det senaste året har forskarna bland mycket annat upptäckt en ungdomens källa och bakterien som livnär sig på gift – vilket bland annat innebär att liv troligen är mycket vanligare i universum än vi hittills trott.

Nyligen har det också uppfunnits en kamera som kan fota runt hörn, samt en maskin som kan läsa tankar. Med nuvarande utveckling är det bara en tidsfråga tills tankeläsarmaskinerna blir verkligt effektiva. I länder där folk kan dömas till döden för sina åsikter eller sin sexuella läggning, så blir ju den här utvecklingen bokstavligen en fråga om liv eller död.

Makteliten kommer heller inte att kunna ha så mycket hemligheter framöver. Wikileaks är rimligen bara början. Enbart USA:s regering lägger motsvarande 60-100 miljarder kronor årligen på nätsäkerhet.

Jag har tidigare skrivit om vad det kan innebära att stora delar av all information i världen är på väg att samlas hos samma företag: Google. Man kan ju få reda på extremt mycket om en person genom att samköra digital information och analysera. Särskilt i dessa tider när många människor frivilligt krymper sin privata sfär allt mer.

Facebook-konton kan kapas och på twitter har klimatkrisförnekare ovetandes argumenterat mot en robot som sökt upp och svarat på klimatkrisförnekarargument så fort de dykt upp. Vilka identiteter som är äkta i den digitala världen lär bli allt svårare att veta. På längre sikt riskerar vi att även i verkliga livet få svårt att skilja en robot från en människa.

Det låter som science fiction, det är än så länge science fiction, men likväl så är det en konsekvens av att nuvarande trend fortsätter. Vi vet dock inte hur lång tid det kommer att ta.

Vad händer om artificiell intelligens blir intelligentare än människorna? Hur kan vi se till att AI-utvecklingen gynnar mänskligheten? Det är frågor som i högsta grad engagerar extremt mäktiga och intelligenta personer som Stephen Hawking, Bill Gates och Googles forskningschef Peter Norvig. Jag har tidigare skrivit ett utförligt inlägg om det här.

Så vilka handlingsalternativ har vi i längden?

Att övertala hela världen om att gå tillbaka till ett mer primitivt liv, eller att stoppa robotarnas framfart, är knappast möjligt. Om det sker lär det i så fall vara en följd av naturens villkor. Däremot kan vi till viss del påverka hur fort det går.

Det som förespråkas av många som engagerar sig i frågan är att fokusera på att de robotar som utvecklas kommer att vara vänligt inställda till människor även om vi tappar kontrollen över deras utveckling, vilket de räknar med att vi kommer att göra.

Tyvärr gör det politiska debattklimatet att sådana framtidsfrågor mest förlöjligas om de tas upp av de politiska partierna, på samma sätt som människor historiskt skrattat åt framtidsvisioner som sedan till och med överträffats. Men fler individer och föreningar lär lyfta frågan i takt med att den (informations)tekniska utvecklingen fortsätter i allt snabbare takt.

Mer relaterat i media: SvD, DN2, DN3, SVT, DN4, SVT2

Trender till 10-talet.

Trendbrott i regeringens strategi?

22 januari 2011
Vodpod-video är inte längre tillgängliga.

Som Tobias Billström illustrerar ovan, så kan regeringens reaktioner när de gjort fel gå åt olika märkliga håll. Några andra exempel:

– Blev det inte bättre när vi skar ner på tågunderhållet? Nähä, men då skär vi väl ner ännu mer då!

– Blev inte folk glada när vi tvingade ut cancersjuka i arbetslivet? Nähä, men då fortsätter vi ändå, eftersom det är så spännande att se om vi kan bli omvalda i alla fall.

– Om vi först försämrar och sedan förbättrar lika mycket så kan vi ju skryta med hur mycket vi förbättrat!

Den sistnämnda strategin tillämpades senast av miljöministern som föreslog att det ska tillsättas en utredning för att titta på om kemikalien han själv legaliserade, och själv tror är skadlig, borde förbjudas igen. Men kanske är det inte taktik – kanske har Carlgren tagit del av nedanstående skola?

Intressant? Andra om , samhälle,


%d bloggare gillar detta: